śp. ksiądz kanonik Kazimierz Wylegała

sobota, 29 marzec 2008

Dodane przez: tomem

Świętej Pamięci KSIĄDZ KANONIK KAZIMIERZ WYLEGAŁA -

PROBOSZCZ PARAFII

PW. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W RAWICZU

W LATACH 1979 - 2007

Ksiądz Kanonik Kazimierz Wylegała urodził się 7 lutego 1931 roku w Buku koło Poznania. Pochodził z parafii pw. Św. Stanisława Biskupa. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnym Buku. W czasie okupacji hitlerowskiej, jako kilkunastoletni chłopak, pracował w niemieckiej firmie elektryczno – radiowej w Buku. Po zakończeniu działań wojennych został uczniem (słuchaczem) I Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Naukę w szkole średniej zakończył egzaminem maturalnym w roku 1952. Równocześnie, przez dwa lata, pracował w Dyrekcji Radiofonizacji Kraju w Poznaniu.

Studia filozoficzno – teologiczne ukończył w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 31 maja 1958 roku, z rąk Księdza Arcybiskupa – Metropolity Poznańskiego Antoniego Baraniaka (uroczystość odbyła się w Katedrze Poznańskiej i były to pierwsze święcenia, którym przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Baraniak). Jako motto do swojej pracy duszpasterskiej, Ksiądz Kanonik Kazimierz Wylegała przyjął słowa Św. Pawła:

„Nie głosimy samych siebie Lecz Jezusa Chrystusa. Sami zaś pragniemy być sługami Waszymi, Z miłości dla Jezusa”.

Przez 13 lat, Ksiądz Kazimierz Wylegała pracował jako wikariusz w kilku wielkopolskich parafiach: w Koźminie Wielkopolskim, w Chodzieży i w Poznaniu – w parafiach pw. Św. Michała Archanioła i Bożego Ciała. Od października 1971 roku do czerwca 1979 roku był proboszczem parafii pw. Św. Marcina w Łaszczynie koło Rawicza. W okresie kierowania parafią łaszczyńską przeprowadził szereg prac modernizacyjnych w otoczeniu świątyni oraz na probostwie. W tym czasie została m.in. wyremontowana wieża świątyni. W 1982 roku, już jako proboszcz parafii rawickiej, poświęcił odrestaurowaną drewnianą dzwonnicę oraz zawieszone w niej dzwony.

Od 20 czerwca 1979 roku został przez Władze Duchowne mianowany proboszczem parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu. Ksiądz Kazimierz Wylegała zastąpił na tym stanowisku Księdza Janusza Szajkowskiego.

Ksiądz Wylegała przez cały okres kierowania parafią Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu gorliwie spełniał obowiązki duszpasterskie. Z dużym poświęceniem dbał o życie religijne powierzonej swojej opiece dziesięciotysięcznej grupy parafian.

W czasie intensywnej pracy w Rawiczu przeprowadził wiele znaczących prac, m.in. modernizacyjnych, w obiektach parafialnych. Najważniejsze przedsięwzięcia Księdza Proboszcza Kazimierza Wylegały w parafii rawickiej to:

– w latach 1979 – 1981: kompleksowa, bardzo kosztowna renowacja i unowocześnienie koncertowych organów (m.in. zmiana kontuaru pneumatycznego z 1917 roku na elektryczny, z zachowaniem tego pierwszego) – realizacja prac rozpoczętych przez poprzedniego proboszcza;

– w latach 1997 – 1998: remont wnętrza kościoła i malowanie całości wnętrza świątyni, co związane było z koniecznością budowy ogromnych rusztowań, modernizacja wystroju ołtarza głównego i prezbiterium (lata 1997 – 1998);

– w roku 1999: całkowity remont elewacji świątyni, połączony z gruntowną modernizacją elewacji wysokiej wieży kościelnej i potężnego dachu kościoła, z modernizacją jego odwodnienia;

– w roku 2000: modernizacja otoczenia świątyni rawickiej, polegająca m.in. na wykonaniu prac brukarskich z zachowaniem charakteru zabytkowego bruku oraz instalacja oświetlenia zewnętrznego kościoła;

– w latach 1988 – 1989: przejęcie tzw. „pastorówki” – od 1945 roku budynku mieszkalnego dla lokatorów, utworzenie mieszkań dla wikariuszy i pomieszczeń parafialnych;

– w latach 1988 – 1995: budowa zespołu sal katechetycznych i garaży przy kościele;

– w latach 1984 – 1986: budowa kaplicy katechetycznej pw. Nawiedzenia NMP w Dębnie Polskim koło Rawicza;

– w roku 2003 – doprowadzenie do konsekracji świątyni w dniu 16 maja 2003 roku, z tej okazji wydanie niewielkiej monografii kościoła i parafii;

– w drugiej połowie roku 2004: „elektroniczne” zabezpieczenie kościoła poprzez instalację kamer rejestrujących obraz wnętrza .

Ks. Kazimierz Wylegała przez 17 lat pełnił funkcję Dziekana Dekanatu Rawickiego. Przez wiele lat pracował jako katecheta w sąsiadującym ze świątynią Gimnazjum rawickim.

W 1999 roku Ks. Kazimierz Wylegała mianowany został Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Poznaniu.

Od września 1982 roku, Ksiądz Kanonik Kazimierz Wylegała był organizatorem cyklicznych, comiesięcznych koncertów muzyki religijnej w kościele parafialnym Św. Andrzeja Boboli. Sprowadzał do rawickiej świątyni wybitnych wykonawców, solistów i zespoły oraz znane chóry, w tym słynny Chór „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Przez cały okres proboszczowania w Rawiczu, Ksiądz Wylegała sprawował opiekę nad chórami parafialnymi – w początkowym okresie nad zespołem chłopięco – męskim „Andrzejki”, a przez wszystkie lata nad mieszanym chórem „Miriam”. Hobby Księdza, jak sam opowiadał, była przede wszystkim praca duszpasterska, a także turystyka, fotografia i muzyka.

Ksiądz Proboszcz Kazimierz Wylegała utrzymywał kontakt z dawnymi mieszkańcami Rawicza – Niemcami, ewangelikami, dla których kościół parafialny pw. Św. Andrzeja Boboli był niegdyś gminnym zborem pw. Świętej Trójcy. Współpraca uległa zintensyfikowaniu w latach 1996 (w tym właśnie roku ustawiono krzyż na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego) i 1997 (poświęcono pomnik stojący u podnóża tego krzyża). Podczas ich pobytów w Rawiczu modlił się z nimi w kościele (odprawiane były nabożeństwa ekumeniczne z udziałem pastora ewangelickiego) oraz przy krzyżu stojącym na terenie dawnego rawickiego cmentarza ewangelickiego.

W dniu 1 lipca 2004 roku Ksiądz Kazimierz Wylegała obchodził uroczyście 25 rocznicę pełnienia funkcji proboszcza w parafii rawickiej.

Ksiądz Kanonik Kazimierz Wylegała z dniem 1 lipca 2007 roku, w 76 roku życia i 49 roku kapłaństwa, przeszedł na emeryturę (przeniesiony został w stan spoczynku). Uroczystość pożegnania ustępującego Proboszcza miała miejsce w dniu 24 czerwca 2007 roku. Jako Kanonik – Senior, Ks. Wylegała zamieszkał na terenie parafii pw. Św. Andrzeja Boboli (ul. Ignacego Buszy, Rawicz). W nowym miejscu mieszkał zaledwie 25 dni. Przez ten krótki czas utrzymywał ścisłe kontakty z parafią.

W ostatnich latach życia Ks. Kanonik Kazimierz Wylegała bardzo poważnie chorował. W uroczystość św. Krzysztofa, 25 lipca 2007 roku, doznał udaru mózgu. Sparaliżowany, został odwieziony do rawickiego szpitala. Jego bardzo poważny stan zdrowia budził przez cały czas wiele obaw. Księża i parafianie modlili się o zdrowie dla ciężko chorego Kapłana.

W niedzielę, 23 grudnia 2007 roku, podczas Mszy świętych w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli kapłani podali komunikat o znacznym pogorszeniu się stanu zdrowia, przebywającego od 25 lipca w szpitalu, Księdza Kanonika.

W dniu 31 grudnia 2007 roku, podczas porannej Mszy świętej, kapłani poinformowali parafian, że chory Ks. Kanonik Wylegała utracił zdolność mowy.

Ksiądz Kanonik Kazimierz Wylegała zmarł w piątek, 28 marca 2008 roku, o godzinie 14.45 w rawickim Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Odszedł do Pana w 77 roku życia i 50 – tym roku kapłaństwa.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE !