Wędrując po Rawiczu ( 6 )

sobota, 30 sierpień 2008

Dodane przez: Anonim

Tablice pamiątkowe w Rawiczu

 ... niejednokrotnie przechodzimy obok tablic pamiątkowych, poświęconych różnym wydarzeniom związanym z historią naszego miasta. Czy wiemy czego one dotyczą ?

   W zewnętrzną ścianę rawickiego kościoła farnego 50 lat temu (9 lutego 1947) staraniem Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych w Rawiczu, wmurowano tablicę poświęconą BOHATEROM - WIĘŹNIOM POLITYCZNYM POMORDOWANYM ZA WIARĘ, OJCZYZNĘ I NIEPODLEGŁOŚĆ W HITLEROWSKICH WIĘZIENIACH I OBOZACH KONCENTRACYJNYCH.

   Na ścianie kruchty poewangelickiego kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli zobaczyć można tablicę dedykowaną POLEGŁYM NA POLACH BITEW I POMORDOWANYM PRZEZ NAJEŹDŹCÓW ŻOŁNIERZOM 55 POZNAŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY Z LESZNA WIELKOPOLSKIEGO. Jeden z batalionów tego pułku stacjonował w okresie międzywojennym w Rawiczu. Ciekawie opracowaną pod względem artystycznym tablicę (m.in. z symbolem 55 pp oraz stylizowaną grupą żołnierzy Września) ufundowali „potomnym ku pamięci Towarzysze Broni".

   Na południowej ścianie rawickiego Ratusza umieszczona jest metalowa płyta pamiątkowa poświęcona mieszkańcom Ziemi Rawickiej, którzy w dniu 19 sierpnia 1921 roku zginęli podczas manifestacji bezrobotnych w naszym mieście. Odczytać na niej można nazwiska, wiek i miejscowości pochodzenia 7 poległych demonstrantów. Tablicę odsłonięto 1 maja 1987 roku, a umieszczono ją w miejscu starszej, wykonanej z kamienia (grób poległych manifestantów znajduje się na terenie cmentarza rzymskokatolickiego).

   W innym miejscu naszego miasta, na frontowej ścianie budynku szpitala - gmachu dawnego Korpusu Kadetów - w dniu 1 września 1979 roku, podczas I Światowego Zjazdu Kadetów, odsłonięta została tablica ufundowana przez byłych kadetów, a poświęcona WYCHOWANKOM, WYCHOWAWCOM, DOWÓDCOM KORPUSÓW KADETÓW, KTÓRZY SWOJE ŻYCIE ODDALI ZA UKOCHANĄ POLSKĘ. Oryginalną tablicę, na której można dostrzec znaki Korpusów Kadetów we Lwowie, Chełmnie i Rawiczu oraz Szkoły Kadetów w Jerozolimie, zaprojektował wybitny artysta plastyk, również były Kadet - prof. Wiktor Pawlikowski.

   W sierpniu 1995 roku uczestniczący w IV Zjeździe Kadetów, byli wychowankowie Korpusów, ufundowali kolejną tablicę, umieszczoną tym razem na cokole Pomnika Żołnierza Polskiego, dedykowaną PAMIĘCI POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ WYCHOWANKÓW RAWICKIEGO KORPUSU KADETÓW.

   Przechodząc ul. 17 Stycznia dojrzeć możemy na murze rawickiego więzienia tablicę poświęconą OFIAROM TERRORU STALINOWSKIEGO, PATRIOTOM POLSKIM ZAMĘCZONYM I ZMARŁYM W RAWICKIM WIĘZIENIU W LATACH 1945 - 1956. Odsłonięto ją w maju 1991 roku. W tym miejscu, stosownie do otoczenia, tablica utrzymana jest w szarym kolorze. Tablicę o podobnej treści, lecz w kolorze złotym, umieszczono na fragmencie dawnego muru cmentarza katolickiego w Rawiczu, na terenie kwatery więźniów z lat 1945 - 1956.

   Wysoko na ścianie Szkoły Podstawowej nr 3 odszukać możemy niewielką tablicę upamiętniającą jeden z oddziałów radzieckiego szpitala polowego, w którym daleko od rodzinnych stron umierali żołnierze Armii Czerwonej. Tablicę tę odsłonięto 28 października 1982 roku.

   Na jednym z głazów u stóp popularnej „fisi - górki" w 1993 roku umieszczono niewielką płytę pamiątkową, poświęconą znanemu rawiczaninowi, nauczycielowi, krajoznawcy, przewodnikowi turystycznemu - LEONOWI NOWAKOWI.

   I wreszcie najnowszy monument, odsłonięty 4 czerwca 1997 roku na terenie cmentarza ewangelickiego, w rejonie Osiedla H. Sienkiewicza. Tutaj na obelisku - tablicy, u stóp drewnianego krzyża, przeczytać można po polsku i po niemiecku zapisany tekst: PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW NARODOWOŚCI NIEMIECKIEJ URODZONYCH NA ZIEMI RAWICKIEJ, W IMIĘ POJEDNANIA NARODÓW NIEMIECKIEGO I POLSKIEGO.

   Mamy na terenie Rawicza również kilka pomników, liczne miejsca pamięci znajdują się na terenie cmentarza katolickiego. Tematyce tej chciałbym jednak poświęcić kolejne artykuły.

   Podsumowując tę wędrówkę, pragnę zachęcić wszystkich mieszkańców Rawicza do poznawania swego miejsca zamieszkania i szanowania przeszłości, bo jak pisał znany etnograf Zygmunt Gloger „Obce rzeczy dobrze znać, swoje - obowiązek".

Janusz M. Hamielec