ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Parafia Rzym – Kat.

p.w. Św. Andrzeja Boboli

ul. Ig. Buszy 3 a

63 – 900 Rawicz

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

16-26.02.2020r.

 

1/2020

Paweł Nowaczyk stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz,

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Beata Demut stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz,

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

16-26.02.2020r.

 

1/2020

Paweł Nowaczyk stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz,

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Beata Demut stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz,

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

 

 

23.02. – 04.03.2020r.

 

2/2020

Sławomir Kołata cywilnie związany, Rzym-kat., zam. Dębno Polskie,

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Alicja Kołata zd. Hodura cywilnie związana, Rzym-kat.,

 

zam. Dębno Polskie, Parafia Św. Andrzeja Boboli 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

08. – 18.03.2020r.

 

3/2020

Piotr Sobolewski stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz,

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Alicja Lisiecka stanu wolnego, Rzym-kat.,

 

zam. Słupia Kapitulna, Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej  

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

08. – 18.03.2020r.

 

3/2020

Piotr Sobolewski stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz,

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Alicja Lisiecka stanu wolnego, Rzym-kat.,

zam. Słupia Kapitulna, Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej .

 

 

 

15 - 25.03.2020r.

 

4/2020

Damian Guziołek stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz,

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Aleksandra Król stanu wolnego, Rzym-kat.,  zam. Rawicz,

 

Parafia Św. Andrzeja Boboli 

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach kanonicznych między wyżej

wymienionymi osobami ma obowiązek w sumieniu powiadomić o tym

Biuro Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu.