ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

 

Parafia Rzym – Kat.

p.w. Św. Andrzeja Boboli

ul. Ig. Buszy 3 a

63 – 900 Rawicz

 

ZAPOWIEDZI       PRZEDŚLUBNE

 

12 – 22.11.2017r.

 

69/2017

Marcin Grylak, stanu wolnego; Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Katarzyna Jarmużek stanu wolnego, Rzym – kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

24.12.2017r. – 03.01.2018r

 

70/2017

            Krzysztof Szydlewski, stanu wolnego; Rzym-kat., zam. Dąbrowa

            Parafia Św. Mikołaja Miejska Górka

 

            Natalia Poniecka stanu wolnego, Rzym – kat., zam. Rawicz

            Parafia Św. Andrzeja Boboli 

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach kanonicznych między wyżej

wymienionymi osobami ma obowiązek w sumieniu powiadomić o tym

Biuro Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu.

 

 

 

 

                                                                                    Proboszcz