ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

 

Parafia Rzym – Kat.

p.w. Św. Andrzeja Boboli

ul. Ig. Buszy 3 a

63 – 900 Rawicz

 

ZAPOWIEDZI       PRZEDŚLUBNE

  

15 - 25.07.2018r

 

35/2018

Robert Wrąbel stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Zuzanna Lis stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

36/2018

Krzysztof Dziubalski stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Dębno Polskie

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Marta Dudziak stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

37/2018

Michał Kasprzak stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Anna Stanek stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

 

Parafia Św. Andrzeja Boboli 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

29.07. – 08.08.2018r

 

38/2018

Mieszko Szwarc stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Sarnowa

Parafia Św. Andrzeja Apostoła

 

Beata Gorzkowska stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

 

Parafia Św. Andrzeja Boboli 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

26.08 – 05.09.2018r

 

40/2018

Mateusz Kuczmiński stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Katarzyna Kozłowska  stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

 

Parafia Św. Andrzeja Boboli 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

26.08 – 05.09.2018r

 

40/2018

Mateusz Kuczmiński stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Katarzyna Kozłowska  stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

02 – 12.09.2018r

 

41/2018

Marcin Czwojdrak stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Edyta Malchererk  stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

 

Parafia Św. Andrzeja Boboli 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

02 – 12.09.2018r

 

41/2018

Marcin Czwojdrak stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Edyta Malchererk  stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

 

09 - 19.09.2018r

 

42/2018

Dariusz Paździerz stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Nowa Sól

Parafia Św. Michała Arch.

 

Aleksandra Laksander stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

43/2018

Adrian Chudzichowski cywilnie związany, Rzym-kat., zam. Masłowo

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Magdalena Markgraaf cywilnie związana, Rzym-kat. zam. Legnica

 

Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

23.09. – 03.10.2018r

 

44/2018

Jakub Wolny stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Masłowo

Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Marta Stryjak  stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Masłowo

 

Parafia Św. Andrzeja Boboli 

 

45/2018

            Marcin Czerwiński stanu wolnego, Rzym – kat., zam. Krzyżu Wlkp

            Parafia Św. Antoniego Padewskiego

 

            Magdalena Kowalska stanu wolnego, Rzym-kat., zam. Rawicz

                        Parafia Św. Andrzeja Boboli 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach kanonicznych między wyżej

wymienionymi osobami ma obowiązek w sumieniu powiadomić o tym

Biuro Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu.

 

 

 

 

                                                                                    Proboszcz