ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE  

14 – 24.05.2017r.

22/2017

Adrian Konderak, stanu wolnego; Rzym-kat., zam. Rawicz Parafia Św. Andrzeja Boboli

Kinga Bella stanu wolnego, Rzym – kat., zam. Rawicz Parafia Św. Andrzeja Boboli

23/2017

Sebastian Śmigielski, stanu wolnego; Rzym-kat., zam. Rawicz Parafia Św. Andrzeja Boboli

Joanna Łukowiak stanu wolnego, Rzym – kat., zam. Rawicz Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

21 - 31.05.2017r.

24/2017

Łukasz Chudy, stanu wolnego; Rzym-kat., zam. Rawicz Parafia Św. Andrzeja Boboli

Pamela Węcłaś rozwiedziona, Rzym – kat., zam. Rawicz Parafia Św. Andrzeja Boboli

25/2017

Krystian Gregor, stanu wolnego; Rzym-kat., zam. Dębno Polskie Parafia Św. Andrzeja Boboli

Aleksandra Konieczna stanu wolnego, Rzym – kat., zam. Folwark Parafia Św. Andrzeja Boboli

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach kanonicznych między wyżej

wymienionymi osobami ma obowiązek w sumieniu powiadomić o tym

Biuro Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu.