Wędrując po Rawiczu (74)

czwartek, 01 kwiecień 2010

Dodane przez: Anonim

Znakowany szlak spacerowy po mieście Rawiczu

... bez trudu możemy zauważyć w różnych miejscach charakterystyczne biało - zielone znaki (ukośnie przecięty kwadrat). Są one w ostatnim czasie malowane na ścianach niektórych budynków, na pniach drzew, na niektórych słupach ulicznych latarni... Znaki te informują o trasie turystycznej, wytyczonej ulicami, alejami i ścieżkami naszego miasta. Pozwalają, szczególnie gościom Rawicza, odwiedzić najważniejsze miejsca i zabytki Grodu Przyjemskich. Starsi rawiczanie zauważą zapewne, że większość nowych znaków zastąpiła stare symbole zielonego szlaku turystycznego, poprowadzonego i opisanego w 1988 roku.

Biało - zielone kwadraty (czasem z trójkątną strzałką po lewej lub po prawej stronie, określającą kierunek spaceru albo dodatkowo z wykrzyknikiem, nakazującym zwrócenie szczególnej uwagi na przebieg wędrówki) prowadzą po Rawiczu trasą o długości około 8 kilometrów, wytyczoną w formie pętli. Można zatem rozpocząć spacer i zwiedzanie w dowolnym miejscu. Całą trasę można oczywiście pokonać jednorazowo. Mniej wytrawny piechur może ją sobie podzielić na krótsze odcinki.

Umownie przyjęto, że początkiem całej trasy jest węzeł szlaków turystycznych przed dworcem kolejowym, na linii Poznań - Wrocław. Jest to miejsce spotkania trzech znakowanych szlaków powiatu rawickiego: żółtego (ok. 11,5 km; Rawicz - Dąbrówka), czarnego (ok. 36 km; Rawicz - Wąsosz - Wińsko) i niebieskiego (dalekobieżnego, ok. 84 km na terenie powiatu; Śrem - Pawłowice - Poniec - Gościejewice - Dąbrówka - Konarzewo - Łaszczyn - Rawicz - Szymanowo - Golejewko - Pakosław - Osiek - Dubin - Jutrosin - Smolice - Kobylin). O wszystkich informuje ustawiona w tym miejscu stosowna plansza.

Od dworca kolejowego, rawicka trasa turystyczna wiedzie aleją w kierunku ulic: J. Piłsudskiego i Podmiejskiej. Tutaj, w rejonie Spółdzielni Inwalidów wkracza na cmentarz rzymskokatolicki i kieruje się do jego najciekawszych miejsc, m.in. do kwater wojskowych i więziennych oraz grobów osób, w szczególny sposób związanych z historią miasta. Znaki prowadzą też do cmentarnej kaplicy z interesującymi tablicami pamiątkowymi, poświęconymi więźniom zmarłym i zamordowanym w rawickim więzieniu w latach 1939 - 1945 oraz 1948 - 1956. Po opuszczeniu cmentarza główną bramą, biało - zielone znaki kierują nas ulicami: Żwirową i Spokojną, obok stadionu sportowego, do południowo - zachodniego narożnika rawickich plant.

Kolejne charakterystyczne miejsca na trasie to: skrzyżowanie plant (Wałów Księcia J. Poniatowskiego) z ulicami Grunwaldzką i Sienkiewicza - miejsce jednej z czterech dawnych bram miejskich, a także ulica Grunwaldzka oraz rawicki Rynek z wieloma oryginalnymi, zabytkowymi budynkami mieszkalnymi i pięknym, jakże bliskim sercu każdego rawiczanina symbolem miasta - barokowym ratuszem z XVIII wieku. Znaki trasy zachęcają do odwiedzenia tej budowli od wewnątrz, do zwiedzenia Muzeum Ziemi Rawickiej.

Wędrując dalej, w kierunku ulicy Ignacego Buszy, możemy obejrzeć klasycystyczny budynek sądu, a nieco dalej wspaniałą, jedną z największych  budowli Rawicza - klasycystyczny, poewangelicki kościół p.w. św. Andrzeja Boboli. Jego charakterystyczną wieżę widać ze wszystkich stron miasta i jest ona dla wędrowca doskonałym punktem orientacyjnym.

Trasa turystyczna wiedzie dalej ulicami: Szarych Szeregów (obok gmachu Gimnazjum), Marcinkowskiego, Scherwentkego (obok zabudowań należących do Straży Pożarnej; widok w stronę północną na wieżę fary), w kierunku Domu Kultury - dawnej i obecnej siedziby rawickiego Bractwa Kurkowego (w budynku z 1903 roku ma m.in. siedzibę duża biblioteka, są sale widowiskowe i liczne kluby). Znaki trasy ponownie wkraczają na planty, aby obok targowiska, a później niewielkiego wzniesienia, popularnie nazywanego „fisigórką" (ze starym moździerzem u podnóża) i w pobliżu jednego z najstarszych rawickich domów, następnie wzdłuż murów więzienia, ulicami: Marcinkowskiego i Sukienniczą, doprowadzić wędrowca do Placu Wolności (kolumna z popiersiem Tadeusza Kościuszki i ciekawa zabudowa z zabytkowym zajazdem).

Znaki trasy prowadzą dalej ulicą 17 Stycznia, w okolice bramy Zakładu Karnego i pamiątkowych tablic, umieszczonych na więziennym murze. Wiodą z kolei ulicami: Stefana Bobrowskiego, Sarnowską, Rolniczą i Westerplatte (Osiedle im. Bohaterów Westerplatte; niewielki pomnik - kotwica, otoczony starymi kamieniami granicznymi). Po raz kolejny doprowadzają do plant, tym razem w okolice neogotyckiego kościoła farnego p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP. Świątynię tę należy koniecznie obejrzeć. Prezentuje się pięknie zarówno w letnim słońcu, jak i nocą, w świetle silnych reflektorów. W tym rejonie warto przyjrzeć się m.in. okazałym budynkom Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Urzędu Skarbowego.

Znaki prowadzą wędrowca dalej, rawickimi plantami, obok Domu Katolickiego i oryginalnej fontanny, przez skrzyżowanie z ulicą 3 Maja (miejsce dawnej miejskiej bramy), w pobliżu ogromnego gmachu Szkoły Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum) i pustego placu, na którym przed II wojną światową stała rawicka synagoga (w głębi widoczne są zabudowania dawnej rytualnej łaźni i szkoły żydowskiej). Namalowane, biało - zielone kwadraty doprowadzają do pomnika Żołnierza Polskiego (pierwotny z 1926, obecny z 1980 roku) i znajdującej się nieopodal, niedawno odnowionej fontanny z niedźwiedziem, symbolem Rawicza. W pobliżu pomnika z postacią żołnierza należy skręcić w ulicę J. Piłsudskiego. Idąc tą ruchliwą ulicą, jedną z głównych rawickich arterii, możemy podziwiać okazałe gmachy Poczty i Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Obydwa budynki są pięknie odnowione.

Szlak skręca w ulicę Generała J. Hallera i biegnie obok zabudowań największej szkoły powiatu rawickiego - Zespołu Szkół Zawodowych (kompleks stuletnich i nowoczesnych budynków; około 1200 uczniów). Znaki prowadzą dalej, w stronę ulicy „Grota" Roweckiego, przy której można obejrzeć: zabudowania dawnych koszar wojskowych, adaptowanych obecnie na mieszkania i obiekty szkolne, pomnik bohaterów wojny polsko - bolszewickiej z 1920 roku i (w niewielkim lesie) duży cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej, założony w 1948 roku.

Następnym miejscem godnym uwagi i dokładniejszego obejrzenia jest wielki kompleks zabudowań dawnego rawickiego Korpusu Kadetów (na ścianie tablica pamiątkowa z 1979 roku; obecnie m.in. szpital i zespół szkół).

Znaki trasy turystycznej prowadzą w kierunku głównej bramy stadionu żużlowego i wzdłuż jego ogrodzenia (ulica Sportowa) wiodą w stronę linii kolejowej Poznań - Wrocław oraz widocznej z oddali oryginalnej wieży ciśnień. Stąd jest już niedaleko do dworca kolejowego i umownego końca trasy.

Janusz M. Hamielec