MIŁOŚĆ mojej miłości czyli Eucharystia

sobota, 23 październik 2010

Dodane przez: x.Mateusz

Posługi i funkcje liturgiczne

Celebracja Eucharystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła. Kościół to wspólnota, która składa się z wyświęconych szafarzy czyli Biskupa, kapłana i diakona oraz wiernych świeckich, którzy wypełniają w tej wspólnocie różne posługi i funkcje.

Wierni świeccy mogą spełniać w Eucharystii dwie posługi :

  • lektora ( czyta Pismo św. ) oraz
  • akolity ( usługuje przy ołtarzu, pomaga kapłanowi i diakonowi oraz rozdaje w razie potrzeby komunię św., której jest szafarzem nadzwyczajnym )

Pozostałe funkcje liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym to :

- ministranci

- czytający Słowo Boże

- psałterzysta – wykonuje pslam

- zespół śpiewaków lub chór

- organista

- kantor lub dyrygent chóru ( podtrzymuje śpiew ludu i nim kieruje )

- zakrystian ( kościelny )

- komentator

- zbierający ofiary w kościele

- osoby do utrzymania porządku w kościele, na procesji

- ceremoniarz ( organizacja czynności liturgicznych )