Życzenia na Boże Narodzenie 2010 AD.

piątek, 24 grudzień 2010

Dodane przez: x.Mateusz

" Pełna jest ziemia łaskawości Pana" (Ps 33)

Zbawiciel przyszedł na świat w rodzinie. On pragnie pomóc każdej rodzinie i każdemu z nas z osobna zbawić się, czyli wyzwolić z grzechów i  żyć na wieki. Życzymy, aby łaski zbawienia  przyjąć sercem pełnym wdzięczności i otwartym na każdą wolę Bożą.

Duszpasterze