Słowo Życia na kwiecień 2012

piątek, 30 marzec 2012

Dodane przez: piotr

„Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” (J 15,3)

Myślę, że mocniej zabiły serca uczniów, gdy usłyszeli od Jezusa te słowa, dodające im odwagi. Byłoby cudownie, gdyby Jezus mógł skierować je również do nas! Aby choć częściowo na to zasłużyć, spróbujmy je zrozumieć. Jezus opowiedział właśnie słynną przypowieść o krzewie winnym i latoroślach. To On jest prawdziwym winnym krzewem, a Ojciec tym, który uprawia odcinając każdą latorośl nie przynoszącą owocu, zaś każdą owocującą oczyszczając, by przyno­siła owoc obfitszy. Wyjaśniwszy to, mówi: Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was «Już jesteście czyści ». O jaką czystość chodzi? Chodzi tu o wolność duszy, konieczną, by znajdować się przed obliczem Boga, chodzi o usunięcie wszelkich przeszkód (jak np. grzech) stojących na drodze spotkania ze świętością, z Bogiem. Aby osiągnąć tę czystość potrze­bujemy pomocy z Wysoka. Już ludzie Starego Testamentu byli świadomi, że nie potrafią się zbliżyć do Boga o własnych tylko siłach. Trzeba było, by Bóg oczyścił ich serca, by obdarzył ich nowym sercem. Przepiękne słowa Psalmu mówią: «... Stwórz, o Boże, we mnie, serce czyste».

Wy już jesteście, czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was

Jezus wskazuje nam drogę, na której możemy stać się ludźmi czystego serca ­ jest nią Jego Słowo. To Słowo, które uczniowie usłyszeli i do którego przylgnęli, oczyściło ich. Słowa Jezusa bowiem nie są podobne do słów ludzkich. Jest w nich obecny Chrystus, tak jak jest obecny­ choć w odmienny sposób ­ w Eucharystii. Dzięki nim Chrystus wchodzi do naszego wnętrza. Gdy przyjmujemy te słowa i żyjemy nimi, Chrystus rodzi się i wzrasta w naszym sercu. Papież Paweł VI powiedział: «W jaki sposób Jezus uobecnia się w duszach? Poprzez komunię słowa przepływa Boża myśl, przychodzi Słowo, Syn Boży, który stał się człowiekiem. Można by rzec, że Pan wciela się w nas, jeżeli pozwalamy, by Słowo przyszło i żyło w nas ».

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was

Słowo Jezusa było też porównane do ziarna, które pada w duszę wierzącego. Jeśli zostaje przyjęte, przenika głęboko i jak ziarno rozwija się, rośnie, przynosi owoc, czyniąc nas podobnymi do Chrystusa. Jego Słowa, przeniknięte Duchem, mają zdolność i moc utrzymywać chrześcijanina z dala od zła: jak długo pozwala działać w sobie Słowu, tak długo będzie wolny od grzechu, a więc czysty. Zgrzeszy tylko wtedy, gdy przestanie być posłuszny prawdzie.

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was

Jak więc powinniśmy żyć, byśmy i my zasłużyli na pochwałę Jezusa? Wcielając w życie każde słowo Boga, karmiąc się nim, chwila po chwili, czyniąc nasze życie nieustającym wysiłkiem ewangelizacji siebie samych. Po to, by na koniec myśleć jak Jezus i mieć takie same pragnienia, jak Jezus (żywić uczucia takie, jak On). By On mógł żyć na nowo w świecie i ukazywać społeczeństwu, często "lepkiemu" od zła i grzechu, Bożą czystość, przejrzystość, którą daje Ewangelia. W czasie tego miesiąca będziemy też próbowali, jeśli to tylko możliwe (jeśli inni będą żywić te same, co my, pragnienia), urzeczywistniać w szczególny sposób słowa mówiące o przykazaniu wzajemnej miłości. Według św. Jana Ewangelisty, u którego znajdujemy zdanie Jezusa będące obecnym Słowem Życia, istnieje istotny związek pomiędzy słowami Chrystusa i nowym przykazaniem. Św. Jan mówi, że w atmosferze miłości wzajemnej doświadczamy owoców życia Słowem, takich jak: oczyszczenie, świętość, wolność od grzechu, bliskość Boga. Człowiek w pojedynkę (Osoba osamotniona) nie jest w stanie długo opierać się naporowi świata, gdy jednak trwa w miłości wzajemnej odnajduje zdrowe środowisko (otoczenie), które jest zdolne ochronić jego autentyczne życie chrześcijańskie.

Chiara Lubich