Wykroczenia przeciw czystości

sobota, 01 czerwiec 2013

Dodane przez: Anonim

Wykroczenia przeciw czystości

1. Większość ludzi zapytanych, czy cnota czystości stanowi jakąś wartość, odpowie, że tak. Jednak w zależności od modelu wychowania, środowiska wzrastania, wpływów kultury masowej, wielu ludzi zajmuje w tej sprawie skrajnie odmienne stanowiska. Mówią: Nie czuję, żeby to był grzech. Mogę robić ze swoim ciałem, co tylko zechcę. Czystość, dziewictwo to nie dziś, nie te czasy. Wielu wyraża swoje wątpliwości, pytając, co w tej dziedzinie jest grzechem, a co nie? Jak daleko można się posunąć w bliskości na poszczególnych etapach relacji z drugim człowiekiem?

2. Czy czystość, która oznacza między innymi zdolność panowania nad sobą, nad swymi seksualnymi pragnieniami oraz zdolność „posiadania siebie” w należnym szacunku i czci, jest dziś łatwa do zachowania? Świat, w którym żyjemy, w dużym stopniu próbuje wpływać na nasze zachowania, pobudzając nas do wykroczeń przeciw czystości. Niezależnie jednak od tego, jak bardzo jesteśmy kuszeni do nieczystości i czy jesteśmy stanu wolnego, czy żyjemy w małżeństwie lub jako celibatariusze, wszyscy jesteśmy wezwani przez Chrystusa do zachowania czystości i praktykowania jej jako drogi do świętości.

3. Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia grzechy, które bezpośrednio uderzając w cnotę czystości, rodzą zamęt emocjonalno-uczuciowy oraz niszczą relację miłości z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Nazywa je wykroczeniami przeciw czystości.
Rozwiązłość jest nieuporządkowanym pożądaniem lub nieumiarkowanym korzystaniem z przyjemności cielesnych w oderwaniu od prokreacji i zjednoczenia duchowo-psychicznego.
Masturbacja to „dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności cielesnej” poza relacją płciową z drugą osobą (mężem lub żoną). Czyn ten niszczy pełny sens wzajemnego oddawania się sobie i przekazywania życia ludzkiego. Grzech masturbacji rodząc zamęt duchowy między innymi utrudnia modlitwę i rodzi przytłaczające poczucie wstydu przed Bogiem.
Nierząd jest „zjednoczeniem cielesnym między wolnym mężczyzną i wolną kobietą poza małżeństwem”. Jest on sprzeczny z godnością osoby ludzkiej i jej płciowości, która jest naturalnie podporządkowana dobru małżonków oraz przekazywaniu życia i wychowaniu dzieci. Nierząd jest jeszcze poważniejszym wykroczeniem, gdy powoduje deprawację młodzieży (por. KKK 2353).
Pornografia „polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym”. Stanowi ona wynaturzenie aktu małżeńskiego, który winien być wzajemnym intymnym darem małżonków. Narusza poważnie godność tych, którzy jej się oddają (aktorów, sprzedawców, publiczności).
Prostytucja narusza godność osoby, która się jej oddaje, stając się przedmiotem przyjemności cielesnej dla kogoś drugiego. Również ten, kto płaci, „grzeszy ciężko przeciw sobie samemu; niszczy czystość, do której zobowiązuje go chrzest, i znieważa swoje ciało, świątynię Ducha Świętego” (KKK 2355).
Gwałt jest to wtargnięcie przemocą w intymność płciową innej osoby. Czyn ten jest naruszeniem sprawiedliwości i miłości. „Wyrządza poważną krzywdę ofierze i może wywrzeć piętno na całym jej życiu. Jest zawsze czynem wewnętrznie złym. Jeszcze poważniejszy jest gwałt popełniony przez rodziców (…) lub wychowawców na dzieciach, które są im powierzone” (KKK 2356).