Miłość i płodność małżeńska

sobota, 08 czerwiec 2013

Dodane przez: Anonim

Miłość i płodność małżeńska

1. Żyjemy w czasach starzejących się społeczeństw. W demograficznych statystykach coraz częściej ilość zgonów przewyższa liczbę urodzin. Dążenie do wygodnego życia, egoizm, coraz większa liczba par żyjących w związkach niesakramentalnych, lansowanie w mediach wszelkiego rodzaju środków antykoncepcyjnych oraz postaw i wzorów homoseksualnych – wszystko to nie sprzyja ani rozwojowi wiernej i trwałej miłości, ani małżeńskiej prokreacji. Tymczasem to oparty na wzajemnej miłości, wierności i uczciwości sakramentalny związek mężczyzny i kobiety i potomstwo z niego zrodzone są podstawą naszej cywilizacji.

2. Święty Jan Chryzostom proponuje małżonkom skierowanie takich słów do swoich żon: „Wziąłem cię w swoje ramiona i kocham cię bardziej niż moje życie. Albowiem życie obecne jest niczym, a moim najgorętszym pragnieniem jest przeżyć je z tobą w taki sposób, abyśmy mieli pewność, że nie będziemy rozdzieleni i w tym życiu, które jest dla nas przygotowane” (por. KKK 2365).

Znakiem takiej miłości między mężczyzną i kobietą jest ich zjednoczenie w akcie małżeńskim. Jest ono dobre i chciane przez Boga. Papież Pius XII w przemówieniu z 29 października 1951 r. powiedział, iż „sam Stwórca sprawił... że małżonkowie we wspólnym, całkowitym oddaniu się fizycznym doznają przyjemności i szczęścia cielesnego i duchowego. Gdy więc małżonkowie szukają i używają tej przyjemności, nie czynią niczego złego, korzystają tylko z tego, czego udzielił im Stwórca” (por. KKK 2362). Zjednoczenie małżonków dotyczy nie tylko sfery fizycznej, ale również psychicznej oraz duchowej i buduje ich wzajemną miłość. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że „płciowość, przez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej” (KKK 2361). „Płciowość jest podporządkowana miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety. W małżeństwie cielesna intymność małżonków staje się znakiem i rękojmią komunii duchowej” (KKK 2360).

3. W Piśmie Świętym czytamy: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, (...) stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: <<Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną>>” (Rdz 1.27,28). Kościół Katolicki naucza, że „miłość małżeńska ze swojej natury zmierza do tego, by być płodną” (KKK 2366). Jest to wielki dar. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, „małżonkowie, powołani do dawania życia, uczestniczą w stwórczej mocy i w ojcostwie Boga. W spełnianiu obowiązku, jakim jest przekazywanie życia i wychowywanie, obowiązku, który trzeba uważać za główną ich misję,są współpracownikami miłości Boga-Stwórcy i jakby jej wyrazicielami” (KKK 2367).

„Miłość małżeńska mężczyzny i kobiety powinna (…) spełniać podwójne wymaganie: wierności i płodności” (KKK 2363). Katechizm stwierdza, że „przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro samych małżonków i przekazywanie życia” (KKK 2363). Celów tych nie można absolutnie rozdzielać. Jeśli się to uczyni, narażone zostanie dobro małżeństwa, życie duchowe małżonków i przyszłość ich rodziny. Nierozerwalny związek małżeński jest podstawą aktów małżeńskich, z których każdy „powinien pozostać sam przez się otwarty na przekazywanie życia ludzkiego” (KKK 2366).