Życzenia Księdza Arcybiskupa Metropolity

sobota, 04 kwiecień 2015

Dodane przez: x.Mateusz

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2015

Siostry i Bracia, umiłowani w Chrystusie, dla nas Zmartwychwstałym!

W sekwencji Mszy świętej na dzisiejszą uroczystość śpiewamy: Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy! Święte dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela świadczą o tym, że zwycięstwo zła jest tylko czasowe i pozorne. Moce zła mają swoją godzinę, ale wieczność należy do Boga. Ostatnie słowo ma zawsze Chrystus, który jest miłością, prawdą i życiem. Szatan ma swoją antyewangelię: kłamstwa, nienawiści i śmierci. Ewangelia Chrystusa niesie ze sobą prawdę, miłość i życie. Bóg daje nam życie i wzywa nas byśmy byli sługami życia. Z woli Boga życie ma poczynać się w małżeństwie uświęconym sakramentem. Niech małżonkowie nie lękają się przyjąć nowego życia. Niech w przekazywaniu życia kierują się rozumem oświeconym wiarą. Niech będą hojni w powołaniu do rodzicielstwa. Niech małżeństwa dotknięte krzyżem bezdzietności nie ulegają pokusie użycia złych i niegodnych metod poczęcia dziecka. Do służby życiu są szczególnie powołani lekarze, położne, pielęgniarki i farmaceuci. Niech zawsze bronią życia. Niech Chrystus, najlepszy lekarz, błogosławi ich pracę. Niech politycy w stanowieniu prawa pamiętają, że są odpowiedzialni jeszcze bardziej przed Bogiem niż przed wyborcami. W uroczystość Zmartwychwstania dziękujmy Bogu za dar naszego, własnego życia, za życie naszych dzieci, naszych bliskich, za ostateczne zwycięstwo życia. Mimo że będziemy musieli przejść przez bramę śmierci, czeka na nas w niebie Zmartwychwstały Chrystus!

Życzę Wam, Drodzy Archidiecezjanie, byście radowali się życiem, które On nam daje. Radosnych Świąt!

Wszystkim Umiłowanym Archidiecezjanom z serca błogosławię

+ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański