Cmentarz

sobota, 21 listopad 2015

Dodane przez: x.Mateusz

Kazanie Duszpasterskie wygłoszony w kościele Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu dnia 11 października 2015 r. dotyczące głównie spraw Cmentarza Parafialnego w Rawiczu.

- Nie ma dnia aby nie było jakiejś trudnej sprawy związanej z Cmentarzem, chodzi o tzw. „Prawnego Opiekuna Grobu”

- Prawny Opiekun Grobu – to osoba, która decyduje o tym grobie, ale również ten grób opłaca, jeśli minie 20 lat i nadal chce ten grób utrzymywać. „Prawny Opiekun Grobu” wpisany jest w Księdze Cmentarnej, tam powinnam być Jego dane adresowe, nr telefonu. Zwykle jest to osoba, która załatwia formalności pogrzebowe, należy to zawsze ustalić.

- „Prawny Opiekun Grobu” decyduje też, kto w tym grobie może być pochowany, bywa, że dochodzi na tym tle do konfliktów rodzinnych.

- Gdy umiera „Prawny Opiekun Grobu” rodzina powinna zadecydować kto będzie następnym opiekunem grobu, zwykle przechodzi to na współmałżonka lub dzieci.

- Obecnie nasz Cmentarz się zapełnia, bywają groby opuszczone, zaniedbane, nie opłacane, Prawo Cmentarne pozwala na to aby po 20 latach taki grób przeznaczyć do następnego pochowania zmarłego. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma wątpliwości, jaka jest sytuacja grobu, z którym czuje się związany, aby sprawdzić, kto jest opiekunem prawnym oraz jak wygląda sprawa opłat za ten grób. - Obecnie pogrzeby w urnach, proszę, aby zadbać, aby były symbole religijne – krzyżyk.

- Budowa Kapliczek przez Romów, nie są budowane na zapas, ale dla pochowania ich zmarłych - taką mają swoją kulturę. Obecnie do czasu pochowania w budowanych kapliczkach nikt z Romów nie otrzyma pozwolenia na budowę kapliczki.

- Utrzymanie Cmentarza – największe koszty to wywóz śmieci od 01 stycznia br. zapłaciliśmy - 35. 676,- zł, największe to Uroczystość Wszystkich Świętych. - Nie przewiduję podwyższenia opłat za groby, jeśli nie wzrosną koszty wywozu śmieci.

- Na Cmentarzu w kaplicy mamy już Tabernakulum, będą również wykonane ławki zewnętrzne, które będą ustawione w pobliżu kaplicy.