Życzenia Wielkanocne

sobota, 26 marzec 2016

Dodane przez: x.Mateusz

Zmartwychwstanie Chrystusa - Noel CoypelZmartwychwstanie Chrystusa - Noel Coypel

 

Ty, Chryste, naprawdę zmartwychwstałeś!

św. Augustyn przypomina wyraźnie: «Najmilsi, rozważmy zmartwychwstanie Chrystusa: w istocie tak jak Jego Męka oznaczała nasze stare życie, tak Jego zmartwychwstanie jest sakramentem nowego życia. Uwierzyłeś, zostałeś ochrzczony: stare życie umarło, zabite na krzyżu, pogrzebane w chrzcie. Stare życie, którym źle żyłeś, zostało pogrzebane: niech wstanie nowe. žyj dobrze, abyś żył; tak żyj, abyś, gdy umrzesz, nie umarł.» (Sermo Guelferb.,

Oto misja uczniów Pana w każdej epoce i również w naszych czasach: «Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych - wzywa św. Paweł - szukajcie tego, co w górze (...). Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi» (Kol 3, 1-2). Nie oznacza to, że mamy stronić od codziennych obowiązków i nie interesować się sprawami ziemskimi; mamy raczej ożywiać wszelkie ludzkie działanie jak nadprzyrodzone tchnienie; oznacza, że mamy stawać się radosnymi zwiastunami i świadkami zmartwychwstania Chrystusa, żyjącego na wieki.

Niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was Swoją łaską i pokojem.

žyczymy zdrowych, pogodnych i błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Duszpasterze Parafii św. Andrzeja Boboli w Rawiczu.