Ogólna Intencja Modlitewna na Czerwiec 2019

poniedziałek, 14 sierpień 2017

Dodane przez: danielc

Ogólna: „Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym."