Ogólna Intencja Modlitewna na Styczeń 2022

poniedziałek, 14 sierpień 2017

Dodane przez: danielc

Ogólna: „O wychowanie do braterstwa. Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi."