Słowo Życia

Słowo Życia Czerwiec 2019

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi

świadkami” (Dz 1,8).

Dzieje Apostolskie, napisane przez Łukasza Ewangelistę, rozpoczynają się

od obietnicy, którą Zmartwychwstały Jezus złożył apostołom tuż przed swoim

Wniebowstąpieniem: otrzymają oni od Boga moc niezbędną do dalszego głoszenia

i budowania Jego Królestwa.

Nie chodzi tu o przewrót, o polityczne czy społeczne wpływy, ale o głębokie

działanie Ducha Bożego w sercach osób, które On uczyni ludźmi nowymi.

Wkrótce potem Duch Święty zstępuje na uczniów zgromadzonych wraz z Maryją,

którzy zaczynając od świętego miasta Jeruzalem, rozprzestrzeniają przesłanie Jezusa

aż po krańce ziemi.

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi

świadkami.

Apostołowie, a wraz z nimi wszyscy uczniowie Jezusa, są posłani jako świadkowie.

Każdy chrześcijanin, kiedy doświadczy dzięki Jezusowi, co znaczy być dzieckiem

Boga, odkrywa również, że jest posłany. Nasze powołanie i nasza tożsamość dzieci

Bożych realizuje się w byciu posłanym, w wyjściu do innych jak do braci. Wszyscy

jesteśmy powołani do bycia apostołami, którzy dają świadectwo swoim życiem, a jeśli to

konieczne również słowem.

Jesteśmy świadkami, kiedy przyjmujemy styl życia Jezusa. To znaczy, kiedy

każdego dnia, w naszej rodzinie, w środowisku pracy, podczas nauki i wypoczynku,

podchodzimy do spotykanych ludzi z otwartością, mając w sercu wielkie pragnienie Ojca

czyli powszechne braterstwo.

Marilena i Silvano opowiadają: „Kiedy się pobraliśmy, chcieliśmy być rodziną

otwartą na wszystkich. Jedno z naszych pierwszych doświadczeń miało miejsce przed

świętami Bożego Narodzenia. Nie chcieliśmy składać naszym sąsiadom życzeń

w przelocie, po wyjściu z kościoła. Pomyśleliśmy, by ich odwiedzić, zanosząc mały

prezent. Byli trochę zaskoczeni, ale zadowoleni, zwłaszcza jedna rodzina, której inni

unikali. Otworzyli przed nami serce, opowiadając o swoich trudnościach i o tym,

że od wielu lat nikt ich nie odwiedza. Wizyta trwała ponad dwie godziny i byliśmy

poruszeni radością tych ludzi. Z czasem, otwarci na innych, nawiązaliśmy kontakty

z wieloma osobami. Nie zawsze było to łatwe, bo czasami nieoczekiwana wizyta

zmieniała nasze plany, ale wiedzieliśmy, że nie możemy przegapić okazji do budowania

braterskich relacji. Pewnego razu ktoś podarował nam ciasto, więc pomyśleliśmy,

by podzielić się z panią, która pomogła nam przy zbiórce zabawek dla osób z Brazylii.

Bardzo się ucieszyła, a dla nas była to okazja do poznania jej rodziny. Kiedy

wychodziliśmy, powiedziała nam, że chciałaby mieć taką odwagę jak my, by odwiedzać

innych”.

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi

świadkami.

My, chrześcijanie, otrzymaliśmy Ducha Świętego jako dar podczas chrztu, ale On

przemawia również do sumienia tych, którzy szczerze szukają dobra i prawdy. Dlatego

wszyscy możemy otworzyć przestrzeń dla Ducha Bożego i pozwolić Mu się prowadzić.

Jak Go rozpoznać i słuchać?

Może nam w tym pomóc myśl Chiary Lubich: „(…) Duch Święty mieszka w nas jak

w swojej świątyni, oświeca nas i prowadzi. To Duch Prawdy pozwala nam zrozumieć

słowa Jezusa, sprawia, że są one żywe i aktualne, sprawia, że zakochujemy się

w Mądrości. Sugeruje, co powinniśmy powiedzieć i jak mamy to powiedzieć. To Duch

Miłości rozpala nas swoją własną miłością, czyni nas zdolnymi do kochania Boga całym

sercem, całą duszą i ze wszystkich sił oraz do kochania tych, których spotykamy

na naszej drodze. To Duch męstwa daje nam odwagę i siłę, by żyć w zgodzie z Ewangelią

i zawsze dawać świadectwo prawdzie. (…) Z powodu tej miłości Boga w naszych sercach

i dla niej możemy iść daleko, pozwalając wielu innym osobom uczestniczyć w naszym

własnym odkryciu: (…) „krańce ziemi” są nie tylko geograficzne. Dotyczą one również,

na przykład, ludzi nam bliskich, którzy nie doświadczyli jeszcze radości prawdziwego

poznania Ewangelii. Aż tak daleko musi sięgać nasze świadectwo. (…) Z miłości

do Jezusa jesteśmy proszeni, by „stawać się jedno” z każdym, w całkowitym zapomnieniu

o sobie, aż drugi, delikatnie dotknięty miłością Boga w nas, sam zechce „być jedno

z nami”, we wzajemnej wymianie pomocy, ideałów, zamierzeń i uczuć. Tylko wtedy

możemy przekazywać Słowo i będzie to dar wyrosły z miłości wzajemnej”1.

Letizia Magri

Słowa życia w formie pisemnej oraz w wersjach audio i video jak również w formie

obrazkowej dla dzieci dostępne są pod adresem www.SlowoZycia.net

1 Ch. Lubich, Parola di Vita, pod redakcją Fabio Ciardiego, Cittá Nuova, Rzym 2017, s. 691-692. [Słowo

Życia czerwiec 2003].