Dzieci

Kandydaci na ministrantów

 • chłopcy od klasy I Szkoły Podstawowej

 • Cel: przygotowanie do służby przy ołtarzu, poznawanie liturgii

 • Środki: zbiórki liturgiczne, praktyczne uczenie się służby, sport, wyjazdy

 • Spotkania: każda sobota, godz. 10.00 (salka parafialna)

 • Kontakt: Ks. Tomasz Staśkiewicz

Ministranci

 • Cel: służba przy ołtarzu, czytanie Słowa Bożego, tworzenie wspólnoty chrześcijańskiej

 • Środki: zbiórki formacyjne, wyjazdy, sport

 • Spotkania: każda sobota, godz. 10.00 (salka parafialna)

 • Kontakt: Ks. Tomasz Staśkiewicz

Schola dziecięca  

 • Cel: animowanie śpiewu podczas liturgii, tworzenie wspólnoty chrześcijańskiej

 • Środki: próby śpiewu, wyjazdy, spotkania formacyjne

 • Spotkania: niedziela,  godz. 10.00.

 • Kontakt: pani Ewa, ks. Tomasz

Eucharystyczny Ruch Młodych

 • Cel: formowanie młodego człowieka na przyjaciela Jezusa, poznawanie i umiłowanie Eucharystii, kształtowanie postawy apostolskiej.
         "Żyj Mszą Świętą, czytaj Ewangelię, kochaj bliźnich, bądź trzynastym apostołem".

 • Środki: spotkania formacyjne, przygotowanie liturgii, wspólny śpiew, zabawy.

 • Spotkania: każdy poniedzialek, godz. 16.30.

Dzieci Maryi

- każda środa - godzina 16.30

Odpowiedzialna:  Jadwiga Butkiewicz