Inne

KŁAMSTWO ZAKAZANE PRZEZ ÓSME PRZYKAZANIE

sobota, 28 wrzesień 2013

Dodane przez: Anonim

KŁAMSTWO ZAKAZANE PRZEZ ÓSME PRZYKAZANIE

1. Boleśnie ranią nas sytuacje, w których wychodzi na jaw, że zostaliśmy oszukani przez kogoś, kto posłużył się kłamstwem. Ból jest tym większy, jeśli kłamstwo pochodzi od bliższej osoby, gdyż wówczas poważnie zostaje nadszarpnięte wzajemne zaufanie. Takie sytuacje bardzo niszczą więzi małżeńskie, rodzinne, przyjacielskie czy też relacje koleżeńskie, sąsiedzkie, zawodowe lub społeczne.


CZEGO ZAKAZUJE ÓSME PRZYKAZANIE?

poniedziałek, 23 wrzesień 2013

Dodane przez: Anonim

1. „Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Ten przepis moralny wypływa z powołania Ludu świętego, by był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczenia przeciw prawdzie - przez słowa lub czyny - wyrażają odmowę zobowiązania się do prawości moralnej; są poważną niewiernością Bogu” (KKK 2464) Św. Piotr Apostoł napomina chrześcijan i przypomina im, że mają odrzucić „wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy" (1 P 2,1). Obowiązek ten rozciąga się więc nie tylko na zwyczajne mówienie prawdy, ale dotyczy też wielu innych

Ósme przykazanie Boże: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu".


Treść nauki społecznej kościoła

wtorek, 25 czerwiec 2013

Dodane przez: Anonim

Treść nauki społecznej kościoła


Czego zakazuje siódme przykazanie?

poniedziałek, 17 czerwiec 2013

Dodane przez: Anonim

Czego zakazuje siódme przykazanie?


Miłość i płodność małżeńska

sobota, 08 czerwiec 2013

Dodane przez: Anonim

Miłość i płodność małżeńska


Wykroczenia przeciw czystości

sobota, 01 czerwiec 2013

Dodane przez: Anonim

Wykroczenia przeciw czystości

1. Większość ludzi zapytanych, czy cnota czystości stanowi jakąś wartość, odpowie, że tak. Jednak w zależności od modelu wychowania, środowiska wzrastania, wpływów kultury masowej, wielu ludzi zajmuje w tej sprawie skrajnie odmienne stanowiska. Mówią: Nie czuję, żeby to był grzech. Mogę robić ze swoim ciałem, co tylko zechcę. Czystość, dziewictwo to nie dziś, nie te czasy. Wielu wyraża swoje wątpliwości, pytając, co w tej dziedzinie jest grzechem, a co nie? Jak daleko można się posunąć w bliskości na poszczególnych etapach relacji z drugim człowiekiem?


Szóste przykazanie Boże: „Nie cudzołóż”

sobota, 11 maj 2013

Dodane przez: Anonim

Szóste przykazanie Boże: „Nie cudzołóż”

1. Jednym z najbardziej niepopularnych słów współczesnego języka jest słowo „czystość”. Szczególnie wśród młodych ludzi jest to temat tabu lub powód do drwin. Wiedzą o tym dobrze katecheci. Znaczna grupa młodych ludzi nie wyobraża sobie życia bez współżycia seksualnego, bez względu na to, czy dokonuje się ono w małżeństwie, czy też poza wszelkimi zobowiązaniami. Czym więc jest czystość i dlaczego Kościół nadal upomina się o nią?


Szacunek dla zmarłych

poniedziałek, 06 maj 2013

Dodane przez: Anonim

Szacunek dla zmarłych


Czy dozwolone są przeszczepy i oddawanie narządów przed śmiercią lub po śmierci ?