Artykuł

3 Niedziela Wielkiego Postu - 23.03.2014

sobota, 22 marzec 2014

Dodane przez: x.Mateusz

 1. We wtorek 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Podczas wieczornej Eucharystii przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Zachęcamy do podjęcia tego daru dla ratowania życia zagrożonych dzieci. Deklaracje są wyłożone w kruchcie kościoła. Należy je wypełnić i przynieść na wtorkową uroczystość. Składka w tym dniu na Fundusz Obrony Życia. Suma odpustowa we Farze o godz. 18.00;

2. Wielkopostne rekolekcje parafialne rozpoczną się od wieczornej Mszy św. w przyszłą sobotę 29.03 i potrwają do środy 2.04. Rekolekcje poprowadzi o. Rajmund Guzik – cysters. Już dzisiaj zaplanujmy sobie czas, aby uczestniczyć w tych ćwiczeniach duchowych. Zaprośmy też swoich bliskich i sąsiadów. Módlmy się o światło Ducha św. dla rekolekcjonisty i wszystkich parafian. 

7 niedziela zwykła 23.02.2014

sobota, 22 luty 2014

Dodane przez: x.Mateusz

1. Dziękujemy Wszystkim Parafianom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i w dzień całodziennej adoracji trwali na modlitwie. Dziękujemy też wspólnotom za prowadzenie rozważań. Przy tej okazji zachęcamy do częstego wchodzenia do naszej świątyni na chwile modlitwy i adoracji. Pan Jezus zawsze na nas czeka!

2. Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zachęcamy, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy.

 

Niedziela Chrztu Pańskiego 12.01.2014

piątek, 10 styczeń 2014

Dodane przez: x.Mateusz

1. Od 18-25 stycznia Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Czyż Chrystus jest podzielony?".

2.  Zespół Banku Żywności w Rawiczu dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób wspomagają działalność tego pięknego dzieła. W minionym roku Bank wydał ponad 81 ton żywności i objął stałą opieką ok 600 osób naszego miasta potrzebujących wsparcia. Za każdy dar serca – Bóg zapłać.

3. W czasie kolędy Msze św. o godz. 7.30, 8.00 i 18.30. Są wolne intencje na Msze św. poranne. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 18.00.

 

ŻYCZENIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA METROPOLITY

wtorek, 24 grudzień 2013

Dodane przez: x.Mateusz

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!
Boże Narodzenie jest czasem szczególnego obdarowania, w którym hojność Boga przekracza wszelkie nasze wyobrażenie. 

IV Niedziela Adwentu 22.12.2013 Ogłoszenia Duszpasterskie

sobota, 21 grudzień 2013

Dodane przez: x.Mateusz

1. W poniedziałek i wtorek zapraszamy na ostatnie w tym roku Roraty o godz. 6.30. We wtorek zapraszamy tych, którzy dziewięć miesięcy temu podjęli się duchowej adopcji dziecka poczętego. Chcemy wspólnie dziękować za to piękne dzieło.

2. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia, niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, czytanie Ewangelii, przebaczenie, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Tradycyjnie zachowajmy w ten dzień wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. W wigilie Msza św. w Dębnie Polskim o godz. 22.00. Pasterka w naszym kościele o godz. 24.00.

3. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w konkretną pomoc ubogim, chorym, samotnym oraz dzieciom z rodzin wielodzietnych naszej parafii. Paczki otrzymało 220 osób. 

Słowo Życia na kwiecień

niedziela, 03 marzec 2013

Dodane przez: Anonim

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego (Jk 5, 9).

         Aby lepiej zrozumieć Słowo życia proponowane nam w tym miesiącu, trzeba wziąć pod uwagę okoliczności, które skłoniły   Apostoła do ich napisania. Były to negatywne zjawiska     zdarzające się we wspólnotach chrześcijańskich, do których skierowany jest list św. Jakuba Apostoła. 

Intencja modlitewna na październik

sobota, 06 październik 2012

Dodane przez: Anonim

O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.   


Słowo Życia na kwiecień 2012

piątek, 30 marzec 2012

Dodane przez: piotr

„Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” (J 15,3)

Myślę, że mocniej zabiły serca uczniów, gdy usłyszeli od Jezusa te słowa, dodające im odwagi. Byłoby cudownie, gdyby Jezus mógł skierować je również do nas! Aby choć częściowo na to zasłużyć, spróbujmy je zrozumieć. Jezus opowiedział właśnie słynną przypowieść o krzewie winnym i latoroślach. To On jest prawdziwym winnym krzewem, a Ojciec tym, który uprawia odcinając każdą latorośl nie przynoszącą owocu, zaś każdą owocującą oczyszczając, by przyno­siła owoc obfitszy. Wyjaśniwszy to, mówi: Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was «Już jesteście czyści ». O jaką czystość chodzi? Chodzi tu o wolność duszy, konieczną, by znajdować się przed obliczem Boga, chodzi o usunięcie wszelkich przeszkód stojących na drodze spotkania ze świętością, z Bogiem...

Słowo Życia na sierpień 2011

poniedziałek, 01 sierpień 2011

Dodane przez: Anonim

„Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" ( Hbr 10,9 )

Jest to werset z Psalmu 40., który autor Listu do Hebrajczyków wkłada w usta Syna Bożego w Jego dialogu z Ojcem. Autor Listu pragnie w ten sposób zwrócić uwagę na miłość, dzięki której Syn Boży stał się człowiekiem, aby wypełnić dzieło Odkupienia w posłuszeństwie woli Ojca. Słowa te występują w kon­tekście, w którym autor pragnie wykazać nieskończoną wyższość ofiary Jezusa nad ofiarami Starego Testamentu. W odróżnieniu od tych ostatnich, w których składano Bogu ofiary ze zwierząt, a w każ­dym razie z czegoś, co jest poza człowiekiem, Jezus - powo­dowany bezgraniczną miłością - ofiarowuje Ojcu w czasie swego ziemskiego życia swą własną wolę, całego siebie.

Intencja modlitewna na maj 2011

środa, 04 maj 2011

Dodane przez: x.Mateusz

"Aby osoby pracujące w środkach masowego przekazu zawsze z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności każdej osoby"