Słowo Życia

Słowo życia, sierpień 2007

piątek, 03 sierpień 2007

Dodane przez: tomem

??Winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi?? (Hbr 12,1-2)

Życie chrześcijan, do których skierowany jest list do Hebrajczyków naznaczone jest próbami i cierpieniami. Czasami mogłyby nas one zniechęcić: czy nie wybrać jakiejś łatwiejszej drogi, czy się nie poddać?

Słowo Życia - lipiec 2014

środa, 02 kwiecień 2014

Dodane przez: x.Mateusz

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 19-20) 

Słowo Życia - marzec 2014

sobota, 01 marzec 2014

Dodane przez: x.Mateusz

"Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości" (J 15, 10)

Słowa te zaczerpnięte są z długiej przemowy, zapisanej w czwartej Ewangelii (J 13, 31 - 17, 26), którą Jezus kieruje do swoich apostołów po ostatniej wieczerzy. Podkreśla w niej, że zachowywanie Jego przykazań pozwala nam trwać w Jego miłości. 

Słowo Życia - LUTY 2014

sobota, 08 luty 2014

Dodane przez: x.Mateusz

“Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).

Jezus rozpoczyna publiczne nauczanie Kazaniem na Górze. Zwyczajem żydowskich nauczycieli zasiadł na wzgórzu, nad jeziorem Tyberiadzkim w pobliżu Kafarnaum, i mówił do tłumów o człowieku błogosławionym.

Słowo Życia - STYCZEŃ 2014

czwartek, 02 styczeń 2014

Dodane przez: x.Mateusz

“Chrystus, jedynym fundamentem Kościoła” (por. 1 Kor 3, 11)

Był rok 50., kiedy św. Paweł przybył do Koryntu, wielkiego miasta Grecji, znanego jako ważny port handlowy i żywe środowisko wielu prądów myślowych. Apostoł przez 18 miesięcy głosił tam Ewangelię, kładąc podwaliny pod rozwijającą się wspólnotę chrześcijańską. Ci, którzy po nim przybyli, kontynuowali dzieło ewangelizacji. Ale nowym chrześcijanom groziło przywiązanie się bardziej do ludzi, którzy przynosili im przesłanie Chrystusa, niż do samego Chrystusa.

 

Słowo życia na grudzień

sobota, 01 czerwiec 2013

Dodane przez: Anonim

«Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem

do siebie i do wszystkich» (1 Tes 3, 12).

Słowa te stanowią jedno z charakterystycznych dla św. Pawła sformułowań, w których życzy on założonym przez siebie wspólnotom szczególnych łask, prosząc o nie jednocześnie Pana (por. Ef 3, 18; Fil 1, 9 itd.).

Słowo życia na maj

poniedziałek, 06 maj 2013

Dodane przez: Anonim

Dawajcie a będzie wam dane; miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze (Łk 6, 38).

 

Czy nigdy ci się nie zdarzyło, że otrzymałeś od przyjaciela jakiś podarunek i odczułeś potrzebę odwzajemnienia się; nie po to, aby spłacić dług, ale by wyrazić prawdziwą wdzięczność i miłość? Na pewno tak.

Jeżeli tobie się to zdarza, możesz sobie wyobrazić, jak to jest u Boga; u Boga, który jest Miłością.

Słowo Życia na luty

sobota, 05 styczeń 2013

Dodane przez: Anonim

«My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci» (1 J 3, 14).

 

Św. Jan pisze do założonych przez siebie wspólnot chrześcijańskich w momencie wielkich trudności. Zaczynały siębowiem pojawiać herezje i fałszywe doktryny dotyczące wiary i moralności, a oprócz tego chrześcijanie musieli żyćw surowym środowisku pogańskim, wrogim duchowi Ewangelii.

Słowo Życia na grudzień

sobota, 01 grudzień 2012

Dodane przez: Anonim

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.” (J 1, 12)

Oto wielka nowina, którą Jezus ogłosił i podarował ludzkości: jesteśmy dziećmi Bożymi, stajemy się nimi przez łaskę. Ale w jaki sposób i komu dana jest ta łaska? „Tym, którzy Je przyjęli” i tym, którzy przyjmą Słowo w ciągu wieków. Trzeba Je przyjąć z wiarą i miłością, wierząc w Jezusa jako naszego Zbawiciela...