Dzieci

Kandydaci na ministrantów i ministranci młodsi

 • chłopcy od klasy I Szkoły Podstawowej

 • Cel: służba przy ołtarzu, poznawanie liturgii, tworzenie wspólnoty

 • Środki:: zbiórki formacyjne i liturgiczne, wspólne wyjazdy, rozgrywki sportowe na wynajmowanej sali sportowej 

 • Spotkania
  • każda sobota oprócz pierwszej soboty miesiąca o godz. 9:00 (salka parafialna)

Schola dziecięca  

 • Cel: animowanie śpiewu podczas liturgii, tworzenie wspólnoty chrześcijańskiej

 • Środki: próby śpiewu, wyjazdy, spotkania formacyjne

 • Spotkania: niedziela,  godz. 10.00.

 • Kontakt: pani Ewa, ks. Jędrzej

Eucharystyczny Ruch Młodych

 • Cel: formowanie młodego człowieka na przyjaciela Jezusa, poznawanie i umiłowanie Eucharystii, kształtowanie postawy apostolskiej.
         "Żyj Mszą Świętą, czytaj Ewangelię, kochaj bliźnich, bądź trzynastym apostołem".

 • Środki: spotkania formacyjne, przygotowanie liturgii, wspólny śpiew, zabawy.

 • Spotkania: każdy poniedzialek, godz. 16.30.

 • Kontakt: Małgorzata Dera

Dzieci Maryi

- każda środa - godzina 16.30

Odpowiedzialna:  Jadwiga Butkiewicz